Informace o škole

Střední zdravotnická škola byla v Chomutově založena v roce 1970. Je školou s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je od 1.7.2001 Ústecký kraj. Škola se nachází v blízkosti městského centra. Od 1.9.2012 je součástí sloučené školy Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická školy, Chomutov, příspěvková organizace.

SZŠ Chomutov připravuje pro výkon povolání střední zdravotnické pracovníky. Absolventi školy nacházejí uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických a sociálních zařízeních Ústeckého kraje a dalších místech ČR. Škola má speciální odborné učebny pro výuku ošetřovatelství, lékařských odborných předmětů, přírodovědných předmětů, psychologie, jazyků a výpočetní techniky.Důležité události

Organizace školního roku

I. pololetí: 3.9.2018 - 31.1.2019
II. pololetí: 1.2.2019 - 28.6.2019

Prázdniny

podzimní: 29.10. - 30.10.2018
vánoční: 22.12. - 2.1.2019
pololetní: 1.2.2019
jarní: 11.3. - 17.3.2019
velikonoční: 18.4.2019
hlavní: 29.6. - 1.9.2019
Více ...


Proč být zdravotnickým asistentem

Střední zdravotnická škola v Chomutově nabízí kvalitní vzdělávání v oborech, o kterých naleznete bližší informace na našich webových stránkách www.szscv.cz v Nabídce vzdělávání... aneb články: Deník Chomutovska a Infolisty Krajské zdravotní.