Informace o škole

Střední zdravotnická škola byla v Chomutově založena v roce 1970. Je školou s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je od 1.7.2001 Ústecký kraj. Škola se nachází v blízkosti městského centra. Od 1.9.2012 je součástí sloučené školy Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická školy, Chomutov, příspěvková organizace.

SZŠ Chomutov připravuje pro výkon povolání střední zdravotnické pracovníky. Absolventi školy nacházejí uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických a sociálních zařízeních Ústeckého kraje a dalších místech ČR. Škola má speciální odborné učebny pro výuku ošetřovatelství, lékařských odborných předmětů, přírodovědných předmětů, psychologie, jazyků a výpočetní techniky.Důležité události

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

V příštím školním roce 2015/2016 otevíráme další obor, tentokráte učňovský, Ošetřovatel. Takže budeme mít již tři obory: Zdravotnický asistent (jako pokračovatel původní Sestry), pak novou Sociální činnost a nejnovější Ošetřovatelku. http://www.szscv.cz/nabidkavzdelavani.php

Organizace školního roku 2014/2015

I. pololetí: 1.9.2014 - 29.1.2015
II. pololetí: 2.2.2015 - 30.6.2015
Více ...

Proč být zdravotnickým asistentem

Střední zdravotnická škola v Chomutově nabízí kvalitní vzdělávání v oborech, o kterých naleznete bližší informace na našich webových stránkách www.szscv.cz v Nabídce vzdělávání... aneb články: Deník Chomutovska a Infolisty Krajské zdravotní.