Maturitní zkoušky pro jaro i podzim 2022

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část se skládá z češtiny a cizího jazyka nebo matematiky. Profilová část, někdy se říká také ústní maturity, se skládá z proflových zkoušek pro každý obor jiné, viz níže v tématech.

Termín podání přihlášek žáky: nejpozději do 1. 12. 2021 (pro jarní termín 2022) a nejpozději do 25.6.2022 (pro podzimní termín 2022)

PS4.A

Termíny

 • Uzavření klasifikace za 2. pololetí:
 • Pedagogická rada:
 • Losování pracovišť k praktickým maturitním zkouškám:
 • Vydávání vysvědčení za 4. ročník:
 • Praktické maturitní zkoušky:
 • Ústní maturitní zkoušky:
 • Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky: (písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka), (didaktické testy)

Témata

SC4

Termíny

 • Uzavření klasifikace za 2. pololetí: 23.4.2020
 • Pedagogická rada: 24.4.2020
 • Vydávání vysvědčení za 4. ročník: 29.4.2020
 • Ústní maturitní zkoušky: 25.5.-27.5.2020
 • Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky: 8.4. a 30.4.2020 (písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka), 4.5. - 6.5.2020

Témata