Činnosti metodika prevence rizikového chování ve školním roce 2011/2012

Metodik prevence: Mgr. Marcela Malíková

  1. Stanovení konzultačních hodin metodika prevence (v případě potřeby kdykoliv)
    Marcela Malíková - čtvrtek 12.45-13.30, marcela.malikova@szscv.cz
  2. Zpracování minimálního preventivního programu rizikového chování
  3. Propagace zdravého klimatu a kladných interpersonálních vztahů ve škole z důvodu minimalizace výskytu rizikového chování.

Činnost metodika prevence rizikového chování bude zaměřena na tři roviny:

Aktivity zaměřené na žáky

Činnosti zaměřené na rodičovskou veřejnost a přátele školy

Informace pro učitele