Maturitní zkoušky pro jaro i podzim 2020

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část se skládá z češtiny a cizího jazyka nebo matematiky. Profilová část, někdy se říká také ústní maturity, se skládá z proflových zkoušek pro každý obor jiné, viz níže v tématech.

Termín podání přihlášek žáky: nejpozději do 1. 12. 2019 (pro jarní termín 2020) a nejpozději do 25.6.2020 (pro podzimní termín 2020)

ZA4

Termíny

Témata

SC4

Termíny

Témata