Nabídka vzdělávání

Jsme škola, která poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě vzdělávání. Naší prioritou je být důvěryhodnou školou, která spolupracuje se vzdělávacími a zaměstnavatelskými organizacemi regionu i mimo region. Jsme školou s vysokou prestiží a dlouhodobou tradicí. Ve výchově klademe důraz na mravní kvality žáků.

Naše škola je určena právě Vám, kteří se chcete uplatnit v pomáhajících profesích. Jsme konkurence schopná škola, po jejímž absolvování se velmi dobře uplatníte na trhu práce ve státních i nestátních zdravotnických a v sociálních zařízeních. Naší prioritou je vychovávat kvalitní zdravotnické asistenty a sociální pracovníky, o které je zájem v ČR i v zahraničí. Zhruba dvě třetiny našich absolventů pokračují ve studiu na vyšších a vysokých školách v různých oborech, zejména zdravotnických, humanitních (pedagogika), ekonomických, aj. A ti, kteří se rozhodnou zapojit se do pracovního procesu, nemají obtíže ve svém oboru najít uplatnění.

Během studia mají naši žáci možnost spolupracovat s charitativními organizacemi, občanskými sdruženími, základními a mateřskými školami, dětskými domovy, domovy pro seniory a dalšími. Již v průběhu studia mají žáci příležitost vycestovat do zahraničí na odbornou stáž.

Vzdělávání je bezplatné.


Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017


Kritéria přijímacího řízení na www.esoz.cz

1/ Denní forma vzdělávání

Obor Zdravotnický asistent

Obor Sociální činnost

Obor Ošetřovatel

2/ Dálková forma vzdělávání

Obor Zdravotnický asistent


Dny otevřených dveří

16.12.2015, 13.1.2016, 10.2.2016

Poznámky pod čarou