Organizace školního roku 2020/2021

I. pololetí: 1.9.2020 - 28.1.2021
II. pololetí: 1.2.2021 - 30.6.2021

Školní prázdniny

podzimní: 29.10. - 30.10.2020
vánoční: 23.12. - 3.1.2021
pololetní: 29.1.2021
jarní: 8.2. - 14.2.2021
velikonoční: 1.4.2021
hlavní: 1.7. - 31.8.2021

Třídní schůzky zákonných zástupců

10.9.2020 - plenární zasedání zákonných zástupců žáků 1. ročníků
18.11.2020
21.4.2021

Dny otevřených dveří

9.12.2020
6.1.2021
3.2.2021

Sportovně turistický kurz pro 2. ročníky

Odborná praxe (souvislá) pro 3. ročník

Zvonění

0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35
3. 9.55 – 10.40
4. 10.45 – 11.30
5. 11.35 – 12.20
6. 12.50 – 13.35
7. 13.40 – 14.25
8. 14.30 – 15.15
9. 15.20 – 16.05