RaDoSt 2018-2019

Jsme součástí školního poradenského střediska RaDoSt (rada dostupná studentům), jehož vedoucí je Mgr. Lenka Palánová (pracoviště Na Průhoně). Na pracovišti Střední zdravotnické školy se můžete obracet na:

Mgr. Hanu Plavjanikovou, výchovnou poradkyni
   konzultační hodiny: čtvrtek 14.30-15.15
Mgr. Vladimíru Šlencovou, metodičku prevence
   konzultační hodina: pondělí 12.00-12.45
Mgr. Miroslava Vančuru, kariérového poradce
   konzultační hodina: pátek 14.24-15.10

Konzultace v jiné dny jsou možné po dohodě. Kontaktovat nás můžete osobně nebo emailem, využít můžete také schránku důvěry v budově školy nebo její elektronickou podobu (schranka.duvery@szscv.cz).

Náplň práce výchovného poradce:
Náplň práce metodika prevence:
Náplň práce kariérového poradce:

Další informace o školním poradenském středisku RaDoSt najdete na www.esoz.cz