Třídní učitelé


PS1A - Mgr. Marcela Repáčová
PS1B - Mgr. Monika Pouzarová
PS1C - Mgr. Helena Remišová
ZA2 - Mgr. Kateřina Michalova
SC2 - Mgr. Jana Razakowská
ZA3 - Mgr. Andrea Kurucová
SC3 - Mgr. Hana Karasová
ZA4 - Mgr. Miroslav Vančura
SC4 - Mgr. Hana Karasová

ZA2D - Bc. Alena Habalová
ZA3D - Mgr. Monika Hodačová

Emaily

Každý učitel má email ve tvaru jmeno.prijmeni@esoz.cz.

Konzultační hodiny

Případné konzultace si žáci mohou domluvit s jednotlivými vyučujícími osobně.

Vyučované předměty

Učitel Vyučované předměty
Mgr. Baumrtová LenkaOSE
Mgr. Bachroňová Eva CJL, TV
Ing. Černá Stanislava F, CH
Mgr. Čížková Eva PSK, PED, SOT
Mgr. Fořtová Taťána OSE, OSN, PPA, OPR, OVC
Ing. Fránová Silvie ICT
Mgr. Fučíková Marie M
Bc. Habalová AlenaOSN, OSE, PRP
Ing. Hlaváčková Hedvika ZEN
Mgr. Hodačová Monika AJ, CJL, D
Mgr. Karasová Hana BIO, TV, ZEK
Mgr. Kosinová Eva OSE, OSN, KLP, SPO, SPE, SOP
Mgr. Kurucová AndreaPRP, OSE, SOT
Mgr. Malíková MarcelaAJ, KAJ
Mgr. Michalova Kateřina NJ, KNJ, AJ, D
Mgr. Plavjaniková HanaCJL, OSV
Mgr. Pouzarová Monika OSE, OSN, PPA
Mgr. Razakowská JanaOSE, SPO, OVC, ZPP, PPA
Mgr. Remišová Helena OSE, PSK, SOT, OPR, PED
Mgr. Repáčová Marcela OSE, OSN
Ing. Srbková Renata F
Mgr. Šlencová Vladimíra M
Štruplová Soňa OSN
Mgr. Vančura Miroslav ON, VZV, RJ, VKZ, ZAP, EKO
Ing. Zatloukalová Lucie       ICT, VYV